Privacy Oud Renkum

gevestigd te Renkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Historisch Genootschap Redichem verwerkt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens, doordat u zich heeft aangemeld als lid of donateur van onze vereniging. De door u verstrekte gegevens zijn:

– Voor- en achternaam

– Geslacht (Mvr / Dhr)

– Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, dorp)

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer (via uw betaling)

– Datum van inschrijving en uitschrijving

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Het Historisch Genootschap Redichem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief via de mail

– Verzenden van de periodiek “Echo’s van zes dorpen”

– Verzenden nota jaarlijkse bijdrage aan Historisch Genootschap Redichem

Delen met derden

Het Historisch Genootschap Redichem deelt geen persoonsgegevens met derden.

Bewaartermijn

Het Historisch Genootschap Redichem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

– Na opzegging van uw lidmaatschap of donateurschap worden uw persoonsgegevens na maximaal twee jaar verwijderd.

Internet

Historisch Genootschap Redichem publiceert op internet historische foto’s met bronvermelding, betreffende de zes dorpen van de gemeente Renkum.

Het Historisch Genootschap Redichem verzamelt geen persoonsgegevens via de toepassingen op internet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Historisch Genootschap Redichem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens bevinden zich op de beveiligde computers van de secretaris en penningmeester. Alleen zij hebben toegang tot die gegevens.

De secretaris en penningmeester maken regelmatig een back-up van de gegevens op een beveiligde externe harddisk.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen aan onze secretaris per post of e-mail. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met onze secretaris.

Foto’s

We publiceren ook semi openbare schoolfoto’s, verenigingsfoto’s e.d. Deze moeten dan wel meer dan 25 jaar oud zijn. Bij recentere foto’s van personen, zullen we vragen een vrijwaringsbewijs te tekenen.

Bijzondere mail

Als vereniging informeren we de leden via de mail voor activiteiten die we niet in de “Echo’s van zes dorpen” hebben kunnen publiceren.  Wilt u geen gebruik meer maken van deze service, dan kunt u een mailtje sturen naar info@oud-renkum.nl. U wordt dan verwijderd uit het email-adressenbestand.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken of bewaren, voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, ook wel bekend als GDPR). Niet voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving kan een boete opleveren .


E-mail

info@oud-renkum.nl


Telefoon

0317 – 315505


Adres

Clubgebouw van IJsvereniging “Vooruit”

hoek van Onder de Bomen, Nieuweweg, Beukenlaan en Kortenburg. Ingang aan de Kortenburg.