Historisch Genootschap Redichem

Historisch Genootschap Redichem

contact donateur of lid worden
Wie zijn wij:

Het Historisch Genootschap Redichem heeft een website met de naam Oud Renkum.

Voorzitter:
Lies van den Broek, Tamboer 97, 6866 EG Heelsum
Tel. :0317 - 318247, E-mail: liesbroek@live.nl

Secretaris:
 Irma van der Kamp, Schaapsdrift 12, 6871 XB Renkum
Tel.: 0317 - 315505, E-mail: info@oud-renkum.nl

Penningmeester en donateursadminstratie:
Hans Braakhuis, E-mail: hans@hansbraakhuis.nl

Redactie Echo's van zes dorpen:
Lambert van Gils + Irma van de Kamp: echo@oud-renkum.nl

Contact met het Historisch Genootschap Renkum / Oud Renkum , mail naar: info@oud-renkum.nl

Bezoekadres:

Belangstelling voor het Historisch Genootschap Redichem / Oud Renkum, of een vraag? Kom gewoon op een maandagavond langs. U bent welkom.

We zijn bijna elke maandagavond vanaf 19:30 uur bijeen in het clubgebouw van de IJsvereniging Vooruit, op de hoek van Onder de Bomen, Nieuweweg, Beukenlaan en Kortenburg. Ingang aan de Kortenburg. We zijn er van 19:30 tot 21:30 uur. Uitzonderingen: de dagen dat er geschaatst wordt en de zomer- en kerstvakantie.
GPS: Gebruik als postcode 6871 CK huisnummer 1. En kijk daar dan naar de overkant van de weg.

IJsverenining Vooruit Renkum
hier zijn onze bijeenkomsten
Lid worden.

Donateurs en leden.

Donateurs ondersteunen onze werkzaamheden en krijgen het blad 'Echo's van zes dorpen" vier keer per jaar.

Leden zijn actieve donateurs, en komen elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen in het clubgebouw van de Renkumse IJsbaanverening.

Echo van zes dorpenVoor toezending van "Echo’s van zes dorpen maakt u de jaarlijkse donatie van €10 of €20,50 als u verder weg woont, over op bankrekening nr: NL21 ABNA 0483 8939 94 ten name van het "Genealogisch en Historisch Genootschap Redichem"  onder vermelding van "Echo's".

Wij bezorgen de Echo's gratis aan huis in de gemeenten Renkum, Ede, Wageningen en Heteren. Daarbuiten bezorgen wij de Echo's per post. Wij verzoeken u er met uw donatie rekening mee te houden dat de portokosten er bij komen.

U wordt altijd lid of donateur voor een heel kalenderjaar. Wordt u in januari tot en met september lid of donateur dan krijgt u uiteraard alle uitgaven van de 'Echo's van zes dorpen" van dat jaar. Wordt u nieuw lid of donateur in de maanden oktober, november of december, dan krijgt u de nog te verschijnen (of zojuist verschenen) decemberuitgave gratis en beschouwen we u als donateur voor het hele volgende jaar. U kunt elk moment in een jaar opzeggen met een mail naar info@genootschapredichem.nl, uiterlijk in de maand december van een jaar.

Stuur een mail met uw aanmelding en uw adres, zodat we weten waar de Echo's bezorgd moeten worden, naar info@oud-renkum.nl

Leden en donateurs kunnen alle activiteiten gratis bezoeken. Zie hiervoor het nieuws op de homepage.

Als vereniging informeren we de leden via de mail voor activiteiten die we niet in de "Echo's van zes dorpen" hebben kunnen publiceren. Wilt u geen gebruik meer maken van deze service, dan kunt u een mailtje sturen naar info@genootschapredichem.nl. U wordt dan verwijderd uit het email-adressenbestand.

Als vereniging hebben we een privacyprotocol dat u hier kunt in zien.

Belangstelling voor Oud Renkum, of een vraag, kom gewoon op een maandagavond langs. U bent welkom.

We komen bijna elke maandagavond vanaf 19:30 uur bijeen in het clubgebouw van IJsvereninging Vooruit, op de hoek van Onder de Bomen, Nieuweweg, Beukenlaan en Kortenburg. Ingang aan de Kortenburg. We zijn er van 19:30 tot 21:30 uur. Uitzonderingen: de dagen dat er geschaatst wordt en de zomer- en kerstvakantie.

GPS: Gebruik als postcode 6871 CK huisnummer 1. En kijk daar dan naar de overkant van de weg.
IJsvereniging Vooruit Renkum
HGR Renkum
Opname gemaakt tijdens een goed bezochte bijeenkomst in november 2015.
Ere-leden:
Johan van Galen (1921-1992) cursusleider genealogie van de Atak en initiatiefnemer van het Genealogisch en Historisch Genootschap Redichem;
Henk W. Heufkens (1930-1996),
Cees Burgsteijn (1929-2002) en
Fien Bos.ontwerp + beheer website: Hans Braakhuis