Renkum oprichting verhaal Historische Vereniging
, ,

Hoe het allemaal is begonnen

Uit: “Echo’s van Zes dorpen”. Eerste editie 1997.1

Redactie van de Echo’s : C. Burgsteijn, C.G. Klomp-van Heusden, A.C. van den Wollenberg, C. Gerritsen. Lay-out en druk: C.Gerritsen.

Het was op dinsdag 20 september 1982, dat in het -ATAK-gebouw aan de Groeneweg te Renkum een cursus “Stamboomonderzoek” van start ging. Dit gebeurde op initiatief van de Heer J. van Galen en het was mede dankzij de grote inzet van de Heren H. Heufkens en H. Tijink, dat deze cursus op de lijst van de ATAK activiteiten werd geplaatst. Het was onder de bezielende leiding van de cursusleider, de Heer Jan van Galen, dat de cursus met een twaalftal cursisten van start ging. Ongemerkt ging de cursus over in een werkgroepje, dat voornamelijk tot doel had om de ervaringen en gegevens, opgedaan bij het onderzoek naar hun voorouders met elkander uit te wisselen. Maar men wilde gaande weg wat meer. Immers, voor het genealogisch onderzoek moet men terug in het verleden en dan kan en mag men ook niet, voorbijgaan aan de omstandigheden waarin de gevonden voorouders leefden en werkten. Dit was dan ook de reden, dat men besloot om de bestaande werkgroep om te zetten in een echte vereniging. Het was 5 juni 1996, dat het “GENEALOGISCH EN HISTORISCH GENOOTSCHAP REDICHEM” officieel van start is gegaan. Het moge u duidelijk zijn, dat naast de genealogie, ook de historie van de zes dorpen in de Gemeente Renkum een belangrijke plaats hierbij inneemt. Op deze wijze willen wij naast de herinnering aan onze voorouders, ook de historie van onze gemeente, in welke vorm dan ook, voor het nageslacht bewaren. Op de bijeenkomsten, (elke maandagavond) kunnen de leden diverse genealogische en historische bladen raadplegen. Daarnaast is er een archief aanwezig van foto’ s, courantenknipsels, akten, doop-, huwelijks- overlijdensregisters, enz. beschikbaar. Maar ook het uitwisselen van gegevens en studie van het oude schrift is een belangrijk onderdeel van de avonden. Hierbij worden beginners zoveel mogelijk op weg geholpen. Zij die wat meer willen weten over hun voorgeslacht en/of in het historisch onderzoek zijn geïnteresseerd, zijn op de maandagavonden om 20.00 uur van harte welkom in de zaal van de Hervormde Kerk, Kerkstraat 9 te Renkum.

Nawoord anno 2024: De maandelijkse bijeenkomsten van deze vereniging zijn er nog steeds, maar beginnen nu om 19.30 uur en vinden plaats in het clubgebouw van de IJsvereniging “Vooruit”. Adres: hoek Onder de Bomen-Kortenburg, Renkum

Herinnering van een lid van het eerste uur van de Stamboomclub

Door: oud lid J.J. Wernand, Renkum

Doordat ik in het bezit kwam van een familie-stamboom, besloot ik te proberen een aansluiting hierop te vinden. Bij het enkele weken daarvoor opgerichte Stamboomclub van de ATAK (voor mensen zonder werk) aan de Groene weg te Renkum, ben ik toen op bezoek gegaan.

Door de cursusleider, de heer J. van Galen werd ik heel goed ontvangen en werd mij alle hulp toegezegd. Na kennismaking met de andere leden kwam de koffie op tafel en werd er begonnen. De cursusleider, de heer J. van Galen, was bezeten
van het stamboom onderzoek en bracht dat ook over op de anderen.
Hij stond ook altijd klaar om mee te gaan zoeken en de nieuwelingen op weg te helpen, zowel in de archieven als op de begraafplaatsen.
Op de clubavonden had hij aandacht voor iedereen en het was er altijd heel gezellig en nuttig. De heer Heufkens zorgde voor de contacten met de Gemeente en de dames voor prima koffie.
Toen mijn stamboom na jaren vastliep was het voor mij niet zinvol meer langer te blijven. Maar ook daarna zijn mijn contacten met de heer J. van Galen bijzonder goed gebleven.

Ereleden

door: het bestuur

Het genootschap kent het begrip van ereleden. Hiermede wil het genootschap personen eren die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten diensten van het genootschap of haar doelstelling.

De namen van hen die benoemd zijn tot erelid van het genootschap, zullen in elk nummer van dit contactblad worden opgenomen.
Bij de uitgave van het eerste contactblad “Echo’s van zes dorpen” zijn postuum benoemd tot erelid :
Dhr. J.van Galen, Geboren te Heelsum op 26-11-1921, Overleden te Renkum op 13-04-1992,

Dhr. H.W. Heufkens, Geboren te Arnhem op 16-08-1930, Overleden te Renkum op 11-04-1996,

Zoals U in dit blad kunt lezen, hebben bovenstaande personen door hun inspanning en geestdrift veel bijgedragen aan de mogelijkheid om te komen tot oprichting van het genootschap. Door benoeming tot erelid wil het bestuur beide de erkenning geven voor het vele werk dat zij in het verleden voor de, toen
nog werkgroep, hebben verricht.

Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *