Foto van vroeg gstorven zusje, teruggevonden na de oorlog in archeif van Joodse fotograaf.
, ,

Een foto en zijn verhaal

Henk Janssen, Renkum (artikel Echo’s juni 1998)

De lezing over de Joodse families uit Renkum en Wageningen, die door ons Genootschap georganiseerd werd, riep bij mij herinneringen op aan een gebeurtenis uit 1941/1942.

In 1939 overleed een zusje van mij op 3 jarige leeftijd. Voor mijn ouders was dit een trieste gebeurtenis. In die tijd was fotograferen niet zo algemeen verbreidt als tegenwoordig. Van mijn zusje bestonden dan ook geen foto’s. Wel was er zo nu en dan in het dorp een zogenoemde straatfotograaf, welke vaak ongevraagd een foto maakte. Zo ookop een zondag. Terwijl ik uit de kerk kwam, mocht mijn zusje mij een eindje tegemoet komen om mij op te halen. Onderweg kwamen wij een straatfotograaf tegen, die ons samen op de foto zette.

De gemaakte foto’s konden dan na enige tijd, tegen betaling, opgehaald worden in de winkel van de Fam. Manasse. Dit was een Joodse familie die in bovenstaande lezing ter sprake kwam ! Om voor mij onbekende reden hebben mijn ouders echter de gemaakte foto’s nooit opgehaald. Inmiddels was de oorlog uitgebroken en werd de familie Manasse door de Duitsers uit hun winkel gezet. Een zeer trieste geschiedenis.

Enige tijd later werd de winkel leeggemaakt. Hierbij werd een doos gevonden met niet afgehaalde foto’s. Iemand, zijn of haar naam heb ik nooit geweten, herkende tussen deze foto’s de bewuste foto’s van mijn zusje en ik en bracht deze naar mijn ouders.

De foto’s hebben op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefd, zodat mijn zusters en ik deze foto’s, het waren er drie, als dierbare herinnering tot op de dag van vandaag bewaren.

Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *