Heelsum Hotel Schoonoord 2 Coll HansBraakhuis cr
,

Hotel Schoonoord en de Renkumse politie

door: Fien Bos in Echos’van zes dorpen 1997.1 p.11

Gevonden in het wachtrapport van Renkumse Politie, nachtdienst februari (voor de oorlog)

Vanuit Hotel “Schoonoord” wordt aan het bureau telefonisch bericht ontvangen dat aldaar een juffrouw was binnengebracht die door een andere juffrouw mishandeld was. Na beide dames (nog bij hotel “Schoonoord” aanwezig) aan het politiebureau gehoord te hebben, bleken zij te zijn mej. F.J.S., oud 26 jaar, wonende te Nijmegen en mej. T.P.S., geboren G., huisvrouw van S. wonende alhier. Verder, dat mej. T.P.S., mej. F.J.S. in de nog in beweging zijnde elektrische tram zoodanig in het aangezicht te hebben geslagen, dat laatstgenoemde daardoor uit de tram viel.
Mej. T,P.S. erkende en gaf als reden op dat mej. F.J.S. in ongeoorloofde betrekking met haar man stond. Conclusie, ook in vroeger dagen waren de Renkumse dames niet mis !!

Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *