Renkum Dorpsstraat 25 optocht 1000 jaar Renkum
, , ,

Nederlands oudste archiefstuk en Renkum

Het alleroudste archiefstuk van Nederland is de hieronder afgebeelde oorkonde uit het jaar 950 waarin keizer Otto I aan zijn leenman Ansfried, graaf van Teisterband, het recht verleent om in Kessel aan de Maas een tol te vestigen en munten te slaan.
In de middeleeuwen behoorden de Nederlanden tot het Duitse keizerrijk en in ruil voor politieke en militaire steun schonk de keizer zijn leenmannen bepaalde rechten. Dit oudste stuk markeert de overgang van mondelinge naar schriftelijke bevestiging van een overeenkomst.

Ook voor de geschiedenis van Renkum is een dergelijke oorkonde van de Duitse keizer Otto I uit het jaar 950 van belang. Het is in dit jaar, dat Graaf Wichman van deze keizer toestemming krijgt voor het stichten van een adellijk jonkvrouwen klooster op de Eltenberg te Elten. Twee jaar later schenkt Wichman aan dit nieuwe klooster delen van zijn erfgoed. Zo ontving dit Eltense klooster o.a. de
“Curtis Redinchem” (zijnde de hof te Renkum, met alles wat daarbij behoorde aan horigen, beesten, land, water enz.). Redinchem (Renkum) wordt in 970 voor het eerst genoemd in documenten.

Het oudste archiefstuk

De oorkonde van 7 oktober 950 waarbij de Duitse koning Otto I rechten in Kessel en Echt aan zijn leenman Ansfried schonk, is het oudste archiefstuk dat in een Nederlands archief wordt bewaard. Wel zijn er nog oudere oorkonden, die over gebieden gaan die bij het huidige Nederland horen, maar die bevinden zich in buitenlandse archieven. Alhoewel, is het wel de oudste oorkonde van Nederland? Het is immers een schijnorigineel, een vervalsing dus. Toch luidt het antwoord: ja, het is en blijft het oudste stuk, want de vervalsing is niet veel later, nog steeds in de tiende eeuw vervaardigd. De oorkonde is in het archief van de abdij Thorn bewaard, omdat Ansfried de verkregen rechten op zijn beurt aan deze door hem gestichte abdij schonk.

Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *